Hóa học Lớp 11: Hòa tan 5g Cu trong 100ml dd chứa đồng thời 2 axit HNO3 1M và H2SO4 0,5M thì giải phóng khí NO duy nhất. Thể tích khí đo ở đktc là?

Hóa học Lớp 11: Hòa tan 5g Cu trong 100ml dd chứa đồng thời 2 axit HNO3 1M và H2SO4 0,5M thì giải phóng khí NO duy nhất. Thể tích khí đo ở đktc là?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Hòa tan 5g Cu trong 100ml dd chứa đồng thời 2 axit HNO3 1M và H2SO4 0,5M thì giải phóng khí NO duy nhất. Thể tích khí đo ở đktc là?”

  1. nCu=564molnH+=0,1.1+0,1.0,5.2=0,2 molnNO3=0,1 molCu+8H++2NO3>3Cu2++2NO+4H2O tính thoe H+         0,2 >0,05 mol=>VNO=1,12 lítVy V=1,12 lít

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button