Hóa học Lớp 10: Các nguyên tử A, B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3 số nguyên lẻ liên tiếp. Tổng số electron của 3 nguyên tử là 45. Số proton của

Hóa học Lớp 10: Các nguyên tử A, B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3 số nguyên lẻ liên tiếp. Tổng số electron của 3 nguyên tử là 45. Số proton của các nguyên tố A, B, C lần lượt là:, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Các nguyên tử A, B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3 số nguyên lẻ liên tiếp. Tổng số electron của 3 nguyên tử là 45. Số proton của”

 1. gọi số electron của nguyên tử A là e  ( e>0, e

   N)
      –> số electron của nguyên tử B,C lần lượt là e +2; e+4  ( do số hiệu nguyên tử của 3 nguyên tử A,B,C là 3 số lẻ liên tiếp nhau)
       Khi đó : Tổng số electron của 3 nguyên tử là 45 thì :
               e + (e +2) + (e+4) =45
          –> 3e =39
          –> e=13 
  –> Số electron của các nguyên tố A, B, C lần lượt là: 13;15;17
  mà số e= số p 
  nên Số proton của các nguyên tố A, B, C lần lượt là: 13; 15; 17.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button