Giáo dục công dân Lớp 12: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của A. công dân từ đủ 20 tuổi

Giáo dục công dân Lớp 12: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của A. công dân từ đủ 20 tuổi trở lên. B. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. C. cán bộ, công chức nhà nước. D. mọi công dân., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 12: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của A. công dân từ đủ 20 tuổi”

  1. Chọn đáp án D

    Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ