Giáo dục công dân Lớp 11: Các mua cây bút giá 50₫ hôm sau tao cũng một cây bút cùng loại và cùng cửa hàng với H giá 52 đồng sự khác nhau về giá của hai chiếc biế

Giáo dục công dân Lớp 11: Các mua cây bút giá 50₫ hôm sau tao cũng một cây bút cùng loại và cùng cửa hàng với H giá 52 đồng sự khác nhau về giá của hai chiếc biết là do sự thay đổi của các yếu tố nào sau đây A.giá trị của hàng hoá B.giá trị của tiền tệ C.giá cả của hàng hoá D.giá trị trao đổi, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 11: Các mua cây bút giá 50₫ hôm sau tao cũng một cây bút cùng loại và cùng cửa hàng với H giá 52 đồng sự khác nhau về giá của hai chiếc biế”

 1. Các mua cây bút giá 50₫ hôm sau tao cũng một cây bút cùng loại và cùng cửa hàng với H giá 52 đồng sự khác nhau về giá của hai chiếc biết là do sự thay đổi của các yếu tố nào sau đây
  A.giá trị của hàng hoá
  B.giá trị của tiền tệ
  C.giá cả của hàng hoá
  D.giá trị trao đổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button