Giáo dục công dân Lớp 10: 1. Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về thế giới quan vật và thế giới quan duy tâm.( tối thiểu 05 câu duy vật, 05

Giáo dục công dân Lớp 10: 1. Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về thế giới quan vật và thế giới quan duy tâm.( tối thiểu 05 câu duy vật, 05 câu duy tâm), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 10: 1. Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về thế giới quan vật và thế giới quan duy tâm.( tối thiểu 05 câu duy vật, 05”

 1. Duy vật
  1,Mệnh do ngã lập, khúc do kỷ cầu.
  2,Thức đêm mới biết đêm dài
  Lội sông mới biết sông nào cạn sâu.
  3,Chạy trời không khỏi nắng”, “Chạy mưa không khỏi trời”
  4,Trăng đến rằm thì tràng tròn, sao đến tối thì sao mọc”, “Còn da lông bọc, còn chồi nẩy cây
  5,Thầy bói nói dựa”, “Bói ra ma, quét nhà ra rác”.
  Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn”, “Có khó mới có miếng ăn”, “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”…
  Duy tâm
  Cây khô thì lá cũng khô,
  Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo.
  Người sang tại phận.
  Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
  Đất có thổ công, sông có hà bá,” “Trời cho hơn lo làm”, “Một khoáy sống lâu, hai khoáy trọc đầu, ba khoáy chóng chết”, “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba”, “Từ sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên”, “Trăm đường tránh chẳng khỏi số”, “Tốt số hơn bố giầu”, “Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo”…

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button