Địa lí Lớp 12: Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi ở Tây Nguyên? A. Tiềm năng giao thông đường sông lớn B. Thuận lợi phát

Địa lí Lớp 12: Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi ở Tây Nguyên? A. Tiềm năng giao thông đường sông lớn B. Thuận lợi phát triển du lịch sinh thái C. Xây dựng các nhà máy thủy điện D. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi ở Tây Nguyên? A. Tiềm năng giao thông đường sông lớn B. Thuận lợi phát”

Viết một bình luận