Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995- 2007 tổng mức bản lẻ hàng hóa và do

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995- 2007 tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần? A. 3,2 lần B. 4,2 lần C. 5,2 lần D. 6,2 lần, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995- 2007 tổng mức bản lẻ hàng hóa và do”

  1. Giải thích: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995 – 2007 tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng từ 121 160 tỉ đồng (1995) đến 746 159 tỉ đồng (2007). Tức là tăng thêm 624 999 tỉ đồng và tăng gấp 6,2 lần.

    Giải đáp: D

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ