Vật lí Lớp 9: Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng được đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính v

Vật lí Lớp 9: Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng được đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính. Qua thấu kính ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 10cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 10cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng được đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính v”

 1. Gọi ảnh của AB qua thấu kính lúc ban đầu là A’B’. Ảnh của AB qua thấu kính lúc sau là A’’B’’.

  – Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính lúc đầu và lúc sau là d và d1, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính lúc đầu và lúc sau là d’ và d’1.

  Ban đầu vật cho ảnh thật nên d > f. Mà d1 = d + 10 suy ra d1 > f. Hay ảnh A’’B’’ cũng là ảnh thật.

  Áp dụng công thức thấu kính hội tụ với ảnh thật ta có

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-62.PNG phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-63.PNG

  Ban đầu ảnh cao gấp 2 lần vật

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-64.PNG

  => d’ = 2d

  Ta có:

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-65.PNG(1)

  – Sau khi dịch thấu kính 10cm thì : d1 = d + 10.

  Giả sử ảnh A”B” di chuyển ra xa thấu kính 10cm =>d1 = d’

  Thay vào (*)

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-66.PNG phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-67.PNG

  (*) và (**) mâu thuẫn nhau

  Vậy ảnh A’’B’’ dịch chuyển lại gần thấu kính hơn

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-68.PNG

  O’A” = OA’ – 10 – 10 = OA’ – 20

  hay: d1‘ = d’ – 20 =2d -20

  Ta có phương trình:

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-69.PNG phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-70.PNG

  – từ (1) và (2) suy ra

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-71.PNG phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-72.PNG phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-73.PNG

  => 3d2 – 300 = 3d2 – 10d

  => d = 30

  Thay vào (1)

  phuong-phap-giai-bai-tap-xac-dinh-tieu-cu-cua-thau-kinh-cuc-hay-74.PNG

  => f = 20cm

  Vậy tiêu cự thấu kính là 20cm

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ