Vật lí Lớp 9: Cho mạch điện như hình vẽ.  Biết R 1   =   R 3   =   2   Ω ;   R 2

Vật lí Lớp 9: Cho mạch điện như hình vẽ.  Biết R 1   =   R 3   =   2   Ω ;   R 2   =   3   Ω ;   R 4   =   6 Ω ;   R A   ≈   0 ;   U AB = 5V. Tìm I 1 ;   I 2 ;   I 3 ;   I 4 và số chỉ của ampe kế Tóm tắt Biết R 1   =   R 3   =   2   Ω ;   R 2   =   3   Ω ,   R 4   =   6   Ω ;   R A   ≈   0 ;   U AB = 5V. Tìm I 1 ;   I 2 ;   I 3 ;   I 4 và số chỉ của ampe kế., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ