Vật lí Lớp 9: 1. Cho một mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 15Ω và R2 = 45Ω được lắp nối tiếp với nhau vào hai điểm AB, cường độ dòng điện qua R1 = 2,5A.

Vật lí Lớp 9: 1. Cho một mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 15Ω và R2 = 45Ω được lắp nối tiếp với nhau vào hai điểm AB, cường độ dòng điện qua R1 = 2,5A. a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB? b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: 1. Cho một mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 15Ω và R2 = 45Ω được lắp nối tiếp với nhau vào hai điểm AB, cường độ dòng điện qua R1 = 2,5A.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ