Vật lí Lớp 8: vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt đã được học (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt) giải thích một số hiện tượng trong thực tế

Vật lí Lớp 8: vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt đã được học (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt) giải thích một số hiện tượng trong thực tế, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ