Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường AB dài 2,5 km hết 30 phút. sau đó lại đi tiếp lên một con dốc BC dài 1 km hết 45 phút.

Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường AB dài 2,5 km hết 30 phút. sau đó lại đi tiếp lên một con dốc BC dài 1 km hết 45 phút. Hãy tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi trên đoạn AB ,BC và AC, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường AB dài 2,5 km hết 30 phút. sau đó lại đi tiếp lên một con dốc BC dài 1 km hết 45 phút.”

 1. Đổi 30 phút =0,5h

  45 phút=0,75h

  Vận tốc của người đó khi đi trên AB là:

  v=2,5: 0,5=5(km/h)

  Vận tốc của người đó khi đi trên BC là:

  v=1’0,75=4/3(km/h)

  Tổng quãng đường AC dài là: 2,5+1=3,5(km)

  Thời gian đi hết quãng đường AC là: 0,5+0,75=1,25(h)

  Vận tốc khi đi trên quãng đường AC là:

  v=3,5:1,25=2,8(km/h)

 2. Đổi 30 phút =0,5h

  45 phút=0,75h

  Vận tốc của người đó khi đi trên AB là:

  v=2,5: 0,5=5(km/h)

  Vận tốc của người đó khi đi trên BC là:

  v=1’0,75=4/3(km/h)

  Tổng quãng đường AC dài là: 2,5+1=3,5(km)

  Thời gian đi hết quãng đường AC là: 0,5+0,75=1,25(h)

  Vận tốc khi đi trên quãng đường AC là:

  v=3,5:1,25=2,8(km/h)

 3. Đổi 30 phút =0,5h

  45 phút=0,75h

  Vận tốc của người đó khi đi trên AB là:

  v=2,5: 0,5=5(km/h)

  Vận tốc của người đó khi đi trên BC là:

  v=1’0,75=4/3(km/h)

  Tổng quãng đường AC dài là: 2,5+1=3,5(km)

  Thời gian đi hết quãng đường AC là: 0,5+0,75=1,25(h)

  Vận tốc khi đi trên quãng đường AC là:

  v=3,5:1,25=2,8(km/h)

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ