Vật lí Lớp 8: Khi đổ 50 cm 3 cồn vào 100 cm 3 nước, ta thu được một hỗn hợp cồn – nước có thể tích: A. b

Vật lí Lớp 8: Khi đổ 50 cm 3 cồn vào 100 cm 3 nước, ta thu được một hỗn hợp cồn – nước có thể tích: A. bằng 150 cm 3 . B. bằng 150 cm 3 . C. nhỏ hơn 150 cm 3 . D. có thể bằng hoặc nhỏ hơn 150 cm 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 8: Khi đổ 50 cm 3 cồn vào 100 cm 3 nước, ta thu được một hỗn hợp cồn – nước có thể tích: A. b”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ