Vật lí Lớp 8: 1 bình có diện tích đáy là 20cm², lúc đầu đổ 0.5l nước và sau đó đổ 0.5l dầu. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m³ và dầu là 850

Vật lí Lớp 8: 1 bình có diện tích đáy là 20cm², lúc đầu đổ 0.5l nước và sau đó đổ 0.5l dầu. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m³ và dầu là 850kg/m³. Tính áp suất của khối chất lỏng tác dụng lên: a) Điểm ở thành bình nằm trên đường thẳng nối 2 mặt phân cách của 2 môi trường. b) Đáy bình, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai