Vật lí Lớp 12: Vật dao động điều hòa. Gọi t 1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và t

Vật lí Lớp 12: Vật dao động điều hòa. Gọi t 1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và t 2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có A. t 1 = 4t 2 . B. t 1 = t 2 . C. t 1 = 2t 2 . D. t 1 = 0,5t 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ