Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, có tần số 10 Hz. Khoảng cách AB bằng 17,0 cm

Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, có tần số 10 Hz. Khoảng cách AB bằng 17,0 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 30 cm/s. Xét một elip (E) trên mặt chất lỏng có bán trục lớn bằng 10,5 cm và nhận A, B là hai tiêu điểm. Trên elip (E), số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn bằng A. 12.                             B. 16.                             C. 14.     D. 10., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai