Vật lí Lớp 12: Trong các yếu tố sau đây của 2 nguồn phát sóng I. Cùng phương II. Cùng chu kì III.

Vật lí Lớp 12: Trong các yếu tố sau đây của 2 nguồn phát sóng I. Cùng phương II. Cùng chu kì III. Cùng biên độ IV. Hiệu số pha không đổi theo thời gian Muốn có hiện tượng giao thoa sóng phải thỏa mãn các yếu tố A. I,II,III B. II,III,IV C. I,II,IV D. I,III,IV, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ