Vật lí Lớp 12: Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đế

Vật lí Lớp 12: Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng, Biết phương trình sóng tại N là u N = 0,08 cos0,5 π (t – 4) (m) thì phương trình sóng tại M là: A. u M = 0,08cos 0,5 π (t + 4) (m). B. u M = 0,08cos 0,5 π (t + 0,5) (m). C. u M = 0,08cos0,5 π (t – 1) (m). D. u M = 0,08cos0,5 π (t – 2) (m)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai