Vật lí Lớp 12: Tìm phát biểu sai khi nói về máy quang phổ? A. Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm

Vật lí Lớp 12: Tìm phát biểu sai khi nói về máy quang phổ? A. Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song. B. Lăng kính có tác dụng làm tán sắc chùm sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu tới. C. Máy quang phổ là thiết bị dùng để phân tích chùm sáng đơn sắc thành những thành phần đơn sắc khác nhau. D. Buồng tối cho phép thu được các vạch quang phổ trên một nền tối., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ