Vật lí Lớp 12: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần

Vật lí Lớp 12: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Tại thời điểm t = 0 có u M   =   + 4   c m   v à   u N = – 4   c m . Gọi t 1   v à   t 2 là các thời điểm gần nhất để M và N lên đến vị trí cao nhất. Giá trị của t 1   v à   t 2 lần lượt là A. 5T/12 và T/12 B. T/12 và 5T/12 C. T/6 và T/12 D. T/3 và T/6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai