Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai?    A. Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.    B. Quang phổ vạch

Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai?    A. Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.    B. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.                             C. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát    D. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai