Vật lí Lớp 12: Ở máy biến áp dùng để hàn điện là máy biến áp    A. hạ áp với tiết diện dây của cuộn thứ cấp lớn hơn cuộn sơ cấp.       B. tăng áp

Vật lí Lớp 12: Ở máy biến áp dùng để hàn điện là máy biến áp    A. hạ áp với tiết diện dây của cuộn thứ cấp lớn hơn cuộn sơ cấp.       B. tăng áp với tiết diện dây của cuộn thứ cấp nhỏ hơn cuộn sơ cấp.    C. tăng áp với tiết diện dây của cuộn thứ cấp lớn hơn cuộn sơ cấp.    D. hạ áp với tiết diện dây của cuộn thứ cấp nhỏ hơn cuộn sơ cấp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ