Vật lí Lớp 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình v = 20pi sin4pi t (cm/s) (t tính bằng s) .lấy tại thời điểm pi^2=10.Tại thời điểm ban đ

Vật lí Lớp 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình v = 20pi sin4pi t (cm/s) (t tính bằng s) .lấy tại thời điểm pi^2=10.Tại thời điểm ban đầu vật có gia tốc A.8m/s^2 B.4m/s^2 C.-8m/s^2 D.-4m/s^2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ