Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa với li độ cực đại là X tốc độ cực đại là V khi li độ là x thì tốc độ là v Biểu thức nào sau đây đúng: A. x^2/

Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa với li độ cực đại là X tốc độ cực đại là V khi li độ là x thì tốc độ là v Biểu thức nào sau đây đúng: A. x^2/X^2 + v^2/V^2 = 1 B. x/X + v/V = 2 C.x^2 + v^2/V^2 =2 D.x/X +v/V =1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ