Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 gi&ac

Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng. A. v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s 2 B. v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s 2 C. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s 2 . D. v = 16 m/s; a = 48 cm/s 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai