Vật lí Lớp 12: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox  . Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm  t1  v

Vật lí Lớp 12: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox  . Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm  t1  và t2=t1+1s   Tại thời điểm t2  , vận tốc của điểm M   trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?   A.-3,029 cm/s              B. -3,042 cm/s           C.3,042 cm/s                D. 3,029 cm/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ