Vật lí Lớp 12: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Muốn đọc sách đặt cách mắt 25cm thì người đó phải đeo sát mắt kính có độ tụ A

Vật lí Lớp 12: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Muốn đọc sách đặt cách mắt 25cm thì người đó phải đeo sát mắt kính có độ tụ A. 0,5 dp B. 2 dp C. 1,5 dp D. 6 dp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ