Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì 2 μ s . Tại một thời điểm, điện tích trên tụ 3 &

Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì 2 μ s . Tại một thời điểm, điện tích trên tụ 3 μ C sau đó 1 μ s dòng điện có cường độ 4 π A . Tìm điện tích cực đại trên tụ. A. 10 – 6 C B. 5 . 10 – 5 C C. 5 . 10 – 6 C D. 10 – 4 C, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ