Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0 , 5 . 10 6 H z , vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3 . 10 8 m /

Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0 , 5 . 10 6 H z , vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3 . 10 8 m / s   . Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là:    A. 60 m                             B. 6 m                               C. 600 m                           D. 0,6 m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ