Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo, nếu chịu tác dụng của hai ngoại lực f 1 = 6 Hz và f 2 = 10 Hz có cùng độ lớ

Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo, nếu chịu tác dụng của hai ngoại lực f 1 = 6 Hz và f 2 = 10 Hz có cùng độ lớn biên độ thì thấy biên độ dao động cưỡng bức là như nhau bằng A 1 . Hỏi nếu dùng ngoại lực f 3 = 8 Hz có biên độ như ngoại lực 1 và 2 thì biên độ dao động cưỡng bức sẽ là A 2 . Nhận xét đúng là: A. A 1 = A 2 . B. A 1 > A 2 . C. A 1 < A 2 . D. không thể kết luận., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ