Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo có khối lượng của vật m = 1 kg dao động điều hòa theo phương trình x = A cos &#96

Vật lí Lớp 12: Một con lắc lò xo có khối lượng của vật m = 1 kg dao động điều hòa theo phương trình x = A cos ω t và có cơ năng W = 0 , 125   J . Cứ sau những khoảng thời gian như nhau t 1 = 0 , 125   s thì động năng và thế năng của con lắc lại bằng nhau. Giá trị của ω và A là A. ω = 2 π    r a d / s   v à   A = 2   c m B. ω = 2 π    r a d / s   v à   A = 4   c m C. ω = 4 π    r a d / s   v à   A = 4   c m D. ω = 4 π    r a d / s   v à   A = 2   c m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ