Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m, m = 200g, lấy g = 10 m / s 2 . Bỏ qua ma sát, ké

Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m, m = 200g, lấy g = 10 m / s 2 . Bỏ qua ma sát, kéo dây treo để con lắc lệch góc α   =   60 ° so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây là 4 N thì vận tốc của vật có độ lớn là: A. 2 m/s B. 3 m/s C. 5 m/s D. 4 m/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ