Vật lí Lớp 12: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2 π /3 + π ) (x tính bằng cm; t tính

Vật lí Lớp 12: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2 π /3 + π ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm A. 3016,5 s. B. 6030,5 s. C. 3015,5 s. D. 6031,5 s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai