Vật lí Lớp 12: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Biết cường độ âm chuẩn I 0 =

Vật lí Lớp 12: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Biết cường độ âm chuẩn I 0 = 1 p W / m 2 . Mức cường độ âm tại điểm cách nó 400cm có giá trị là A. 97dB B. 86,9dB C. 77dB D. 97dB, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ