Vật lí Lớp 12: Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động là 4.10 14 Hz, khi truyền trong một môi trường có bướ

Vật lí Lớp 12: Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động là 4.10 14 Hz, khi truyền trong một môi trường có bước sóng là 500 nm. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng A. 1,5 B. 4/3 C. 1,6 D. 1,7, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ