Vật lí Lớp 12: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10 – 4 /3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin c&oa

Vật lí Lớp 12: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10 – 4 /3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng A. hút nhau một lực 0,5 N. B. hút nhau một lực 5 N. C. đẩy nhau một lực 5N. D. đẩy nhau một lực 0,5 N., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ