Vật lí Lớp 12: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x &#16

Vật lí Lớp 12: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x   =   3 cos ( π t   –   5 π / 6 ) (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x 1   =   5 cos ( π t   +   π / 6 ) (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là: A. x 2   =   8 cos ( π t   +   π / 6 )   ( c m B. x 2 =   2 cos ( π t   –   5 π / 6 )   ( c m ) C. x 2   =   8 cos ( π t   –   5 π / 6 )   ( c m ) D. x 2   =   2 cos ( π t   +   π / 6 )   ( c m ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ