Vật lí Lớp 12: Cho hai dao động cùng phương: x 1   =   3 cos ( ω t   +   φ 1   ) cm

Vật lí Lớp 12: Cho hai dao động cùng phương: x 1   =   3 cos ( ω t   +   φ 1   ) cm và x 2   =   4 cos   ( ω t   +   φ 2   ) cm. Biết hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5 cm. Chọn hệ thức đúng giữa φ 1   v à   φ 2 . A. φ 2   –   φ 1   =   2 k π . B. φ 2   –   φ 1   =   ( 2 k   +   1 ) π / 4 C. φ 2   –   φ 1   =   ( 2 k   +   1 ) π / 2 . D. φ 2   –   φ 1   =   ( 2 k   +   1 ) π ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ