Vật lí Lớp 12: Chiếu lần lượt hai chùm bức xạ có bước sóng λ 1 ,   λ 2   ( λ 1 < λ 2 ) vào

Vật lí Lớp 12: Chiếu lần lượt hai chùm bức xạ có bước sóng λ 1 ,   λ 2   ( λ 1 < λ 2 ) vào quả cầu cô lập trung hòa về điện thì nó có điện thế cực đại tương ứng V 1 ,   V 2 . Chiếu đồng thời hai chùm bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là: A. V = V 1   +   V 2 B. V = V 1   –   V 2 C. V = V 1 D. V = V 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ