Vật lí Lớp 12: Chiếu lần lượt hai bức xạ thích hợp có bước λ 1 và λ 2 ( λ 1 > λ 2 ) vào tấm kim lo

Vật lí Lớp 12: Chiếu lần lượt hai bức xạ thích hợp có bước λ 1 và λ 2 ( λ 1 > λ 2 ) vào tấm kim loại cô lập về điện. Khi đó điện thế cực đại trên tấm kim loại là V1 và V2. Mối quan hệ giữa V 1 và V 2 là: A. Không so sánh được B. V 1 < V 2 C. V 1 > V 2 D. V 1 = V 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai