Vật lí Lớp 12: Chiếu ánh sáng có bước sóng  0 , 52 μ m vào thí nghiệm giao thoa Y-âng. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bướ

Vật lí Lớp 12: Chiếu ánh sáng có bước sóng  0 , 52 μ m vào thí nghiệm giao thoa Y-âng. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ ‘ thì khoảng vân tăng 1,2 lần. Bước sóng  λ ‘ bằng A.  0 , 624 μ m . B.  4 μ m . C.  6 , 2 μ m . D.  0 , 4 μ m ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ