Vật lí Lớp 12: Công suất của một nguồn sáng là P =2,5 W. Biết nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước s

Vật lí Lớp 12: Công suất của một nguồn sáng là P =2,5 W. Biết nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0 , 3 μ m . Cho hằng số Plăng 6 , 625 . 10 – 34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3 . 10 8 m/s. Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong một phút là A. 2 , 26 . 10 20 B. 5 , 8 . 10 18 C. 3 , 8 . 10 19 D. 3 , 8 . 10 18, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai