Vật lí Lớp 12: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức

Vật lí Lớp 12: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức Cho hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s. Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ mộtphôtôn có năng lượng 2,55 eV thì tần số lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra A. 3,08.10 15 J B. 2,46.10 15 J C. 6,16.10 15 J D. 2,06.10 15 J, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ