Vật lí Lớp 11: Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q 1   =     q

Vật lí Lớp 11: Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q 1   =     q 2   =   –   6 . 10 – 6   C . Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q 3   =   – 3 . 10 – 8 C đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q 1   =     q”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ