Vật lí Lớp 11: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa v&o

Vật lí Lớp 11: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết. B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kì và mắt không điều tiết C. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi không điều tiết D. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ