Vật lí Lớp 11: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điề

Vật lí Lớp 11: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt. Khi đó phải đặt trang sách cách kính lúp bao nhiêu?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ