Vật lí Lớp 11: Một electron bay vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn 5 . 10 – 2 T th&

Vật lí Lớp 11: Một electron bay vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn 5 . 10 – 2 T thì chịu một lực Lorenxo có độ lớn 1 , 6 . 10 – 14 N. Vận tốc của eletron khi bay vào là A. 10 6 m/s. B. 2 . 10 6 m/s. C. 2 , 5 . 10 6 m/s. D. 3 . 10 6 m/s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ