Vật lí Lớp 11: Khi hiện tượng cộng hưởng đang xảy ra nếu tăng dần tần số của ngoại lực thì đại lượng nào sau đây là giảm: A: tần số dao động cưỡng bứ

Vật lí Lớp 11: Khi hiện tượng cộng hưởng đang xảy ra nếu tăng dần tần số của ngoại lực thì đại lượng nào sau đây là giảm: A: tần số dao động cưỡng bức B:biên độ dao động cưỡng bức C:tần số dao động riêng D:chu kì riêng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ