Vật lí Lớp 11: Hai vật nhỏ giống nhau đặt trong không khí tại A và B cách nhau 8cm. Mỗi vật mang điện tích q = – 8.10 – 13C. a) Xác định lực tĩnh đ

Vật lí Lớp 11: Hai vật nhỏ giống nhau đặt trong không khí tại A và B cách nhau 8cm. Mỗi vật mang điện tích q = – 8.10 – 13C. a) Xác định lực tĩnh điện giữa 2 điện tích. b) Tính số electron dư có trong mỗi vật. c) Để độ lớn lực tĩnh điện bằng độ lớn lực vạn vật hấp dẫn. Tính khối lượng của mỗi vật trên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai