Vật lí Lớp 11: Cho 2 điểm tích q1=3×10-⁵c q2=-3×10-⁶c được đặt trong chân không lần lượt tại 2 điểm a và b cách nhau 9cm a) tính lực điện giữa 2 điện

Vật lí Lớp 11: Cho 2 điểm tích q1=3×10-⁵c q2=-3×10-⁶c được đặt trong chân không lần lượt tại 2 điểm a và b cách nhau 9cm a) tính lực điện giữa 2 điện tích và cho biết đó là lực hút hay lực đẩy b) Tìm cường độ điện trường do 2 điểm tích gây ra tại điểm C nằm giữa a,b và cách a 3cm c)Vẽ hình minh họa, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Cho 2 điểm tích q1=3×10-⁵c q2=-3×10-⁶c được đặt trong chân không lần lượt tại 2 điểm a và b cách nhau 9cm a) tính lực điện giữa 2 điện”

 1. a,Lực điện giữa hai điện tích là:
       F=k.q1.q2ε.r2=100N
     Lực này là lực hút vì có p1 trái dấu với q2
  b, Cường độ điện trường gây ra tại C
  E1=k.p1AC2=3.108V/m
  E2=k.q2BC2=7,5.106V/m

  Ta có:E1 cùng hướng với E2

  ⇒E=E1+E2=3.108+7,5.106=3,075.108(V/m)

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ